อ42102
ภาษาอังกฤษ ม.5
A Big Event..
Big names
What's on?
Reviews
ทบทวนไวยกรณ..
Live entertainment
ทบทวนไวยกรณ์บทที่ 9-10
 
ประโยคที่เกี่ยวกับ Giving Thanks และ Helloween
 
 
การใช้ used to ในประโยคปฏิเสธ
 
 
แบบฝึกหัดการใช้ used to และเฉลย
 
   แบบฝึกหัดเรื่อง ข้อสอบภาษาอังกฤษ(ทบทวนไวยกรณ์บทที่ 9-10)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer