อ42102
ภาษาอังกฤษ ม.5
The art stu..
Living on a..
Oxford Univ..
Proqress an..
So+adjectiv..
Ought to/sh..
Been and go..
Wish & Coul..
Second-year students
Ought to/should (for advice and obligation)
 
การใช้ Should, shouldn't, ought to และ ought not to
 
 
แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
 
 
การเขียนประโยคโดยใช้ should และ ought to
 
   Ought to/ should (for advice and obligation)
   ใบความรู้เรื่อง Ought to/ should (for advice and obligation)
   ใบงานที่ 1 เรื่อง Ought to/ should (for advice and obligation) (1)
   ใบงานที่ 2 เรื่อง Ought to/ should (for advice and obligation) (2)
   แบบฝึกหัดเรื่อง Ought to/ should

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer