ว42101
วิทยาศาสตร์ ม.5
สนามแม่เหล็..
สนามไฟฟ้า..
สนามโน้มถ่ว..
สนามของแรง
สนามแม่เหล็ก
 
สนามแม่เหล็กคืออะไร
 
 
การทดลองเรื่อง เส้นสนามแม่เหล็ก (วิธีการทดลอง)
 
 
การทดลองเรื่อง เส้นสนามแม่เหล็ก (ผลการทดลองของสนามแม่เหล็ก ขั้วเดียวกัน และต่างขั้วกัน)
 
   สไลด์ สนามแม่เหล็ก
   ใบความรู้ สนามแม่เหล็ก
   ใบความรู้ สนามของแรง
   ใบความรู้ แรงและชนิดของแรง
   ใบงาน สนามของแรง
   ใบงานแรงและชนิดของแรง
   แบบทดสอบสนามแรง 1
   แบบทดสอบสนามแรง 2

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer