ว40203
ฟิสิกส์ ม.5
ความหนาแน่น..
เครื่องมือว..
แรงกระทำต่อ..
กฏของปาสคาล..
หลักของอาร์..
ความหนืด แล..
ความยืดหยุ่..
ของไหล
ความหนาแน่น ความดันในของเหลว
 
ความหนาแน่นคือ มวลสารในหนึ่งหน่วยปริมาตร
 
 
ความหนาแน่นมาตรฐานของสารต่างๆ
 
 
ความหนาแน่นสัมพัทธ์
 
   สไลด์ ความหนาแน่น ความดันในของเหลว
   ใบความรู้ ความหนาแน่น ความดันในของเหลว
   ใบความรู้โจทย์คำนวณเรื่อง ความดันเนื่องจากความลึก เครื่องมือวัดความดัน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer