ว40203
ฟิสิกส์ ม.5
ความร้อน อุ..
การถ่ายเทพล..
สมบัติของก๊..
ก๊าชผสม..
แบบจำลอง แล..
พลังงานภายใ..
ความร้อน
ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อนจำเพาะ
 
ความร้อน อุณหภูมิ สมดุลความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่าง ๆ
 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง เทอร์โมมิเตอร์แต่ละชนิด
 
 
โจทย์คำนวณเรื่อง อุณหภูมิ (ข้อ 1, 2)
 
 
ความจุความร้อน คือปริมาณความริอนที่ทำให้วัตถุมีอุณหภูมิเปลี่ยนไป 1 องศา
 
   สไลด์ ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ
   ใบความรู้ ความร้อน อุณหภูมิ ความจุความร้อน และเทอร์โมมิเตอร์ชนิดต่างๆ
   ใบความรู้ โจทย์คำนวณเรื่อง เทอร์โมมิเตอร์ ความร้อน ความจุความร้อน

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer