ว40203
ฟิสิกส์ ม.5
การถ่ายโอนพ..
การแบ่งประเ..
ส่วนประกอบข..
สมบัตของคลื..
สมบัตของคลื..
คลื่นกล
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น และการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
 
การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
 
 
การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
 
 
โจทย์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก
 
   สไลด์ การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น
   ใบความรู้ การถ่ายโอนพลังงานของคลื่น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer