ว40204
ฟิสิกส์ ม.5
การแทรกสอดข..
สมบัติของแส..
ภาพที่เกิดจ..
การหักเหของ..
การหักเหของ..
ทัศนอุปกรณ์..
ความสว่าง..
แสง
การแทรกสอดของแสง และการเลี้ยวเบนของแสง
 
คุณสมบัติของคลื่นแสง การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว
 
 
โจทย์ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว
 
   สไลด์ การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของแสง
   ใบความรู้ การแทรกสอด และการเลี้ยวเบนของแสง
   โจทย์ การเลี้ยวเบนของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer