ว40223
เคมี ม.5
อัตราการเกิ..
แนวคิดเกี่ย..
พลังงานกับก..
ปัจจัยที่มี..
ปัจจัยที่มี..
แบบฝึกหัดท้..
แบบทดสอบที่..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (1)
 
การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (วัตถุประสงค์ วิธีการทดลอง )
 
 
การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (สารเคมีและอุปกรณ์ และคำถามท้ายการทดลอง)
 
 
ภาพการทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสาร กับอัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี
 
   สไลด์ เรื่อง การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   ใบความรู้ เรื่อง การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   ใบงานที่4 เรื่อง การทดลอง 6.2 ความเข้มข้นของสารกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer