ว40223
เคมี ม.5
อัตราการเกิ..
แนวคิดเกี่ย..
พลังงานกับก..
ปัจจัยที่มี..
ปัจจัยที่มี..
แบบฝึกหัดท้..
แบบทดสอบที่..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบฝึกหัดท้ายบท
 
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1 (ก)
 
 
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1 (ข,ค)
 
 
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (ข้อ 2,3)
 
 
เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี (ข้อ 4-7) และโจทย์เพิ่มเติม
 
   สไลด์ เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
   ใบความรู้ เรื่อง แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer