ว40223
เคมี ม.5
อัตราการเกิ..
แนวคิดเกี่ย..
พลังงานกับก..
ปัจจัยที่มี..
ปัจจัยที่มี..
แบบฝึกหัดท้..
แบบทดสอบที่..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบทดสอบที่ 1,2,3
 
เฉลยโจทย์เรื่อง การเพิ่มความดันให้สมดุล
 
 
แบบทดสอบที่ 1 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-6
 
 
แบบทดสอบที่ 1 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 7-9
 
 
แบบทดสอบที่ 1 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 10-13
 
   สไลด์ เรื่อง แบบทดสอบ
   ใบความรู้ เรื่อง แบบทดสอบ
   แบบทดสอบที่ 2
   แบบทดสอบที่ 3
   แบบทดสอบที่ 4
   แบบทดสอบที่ 5

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer