ว40223
เคมี ม.5
อัตราการเกิ..
แนวคิดเกี่ย..
พลังงานกับก..
ปัจจัยที่มี..
ปัจจัยที่มี..
แบบฝึกหัดท้..
แบบทดสอบที่..
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
แบบทดสอบที่ 1,2,3
 
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-2
 
 
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 3-5
 
 
แบบทดสอบที่ 2 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 6-7
 
 
แบบทดสอบที่ 3 อัตราการเกิดปฎิกิริยาเคมี ข้อ 1-6
 
   สไลด์ เรื่อง แบบทดสอบ
   ใบความรู้ เรื่อง แบบทดสอบ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer