ว40222
เคมี ม.5
อุตสาหกรรมแ..
อุตสาหกรรมแ..
อุตสาหกรรมเ..
อุตสาหกรรมท..
อุตสาหกรรมก..
อุตสาหกรรมป..
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแร่
 
แร่ และกำเนิดแร่
 
 
แหล่งแร่ / แร่ 5 ชนิดได้แก่ แร่เหล็ก แร่เศรษฐกิจ แร่ประกอบหิน แร่โลหะ แร่อโลหะ
 
 
ประเทศไทยกับทรัพยากรแร่ธาตุ
 
 
สินแร่ การขุดหาแร่ ลักษณะของเรือขุด
 
   สไลด์ อุตสาหกรรมแร่
   ใบความรู้ อุตสาหกรรมแร่
   ใบความรู้ที่ 10 อุตสาหกรรมแร่
   ใบงานที่ 9 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
   แบบทดสอบที่ 7 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer