ว40222
เคมี ม.5
อุตสาหกรรมแ..
อุตสาหกรรมแ..
อุตสาหกรรมเ..
อุตสาหกรรมท..
อุตสาหกรรมก..
อุตสาหกรรมป..
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแร่
 
ไนโอเบียม : ลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของแร่ไนโอเบียม
 
 
ไนโอเบียม : การถลุงแร่ไนโอเบียม ประโยชน์และโทษของแร่ไนโอเบียม
 
 
เซอร์โคเนียม : คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี การถลุงแร่เซอร์โคเนียม
 
 
เซอร์โคเนียม : กระบวนการผลิตแร่เซอร์โคเนียม ประโยชน์และโทษของเซอร์โคเนียม
 
   สไลด์ ไนโอเบียม
   ใบความรู้ ไนโอเบียม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer