ว40244
ชีววิทยา ม.5
การค้นคว้าท..
กระบวนการสั..
ปัจจัยบางปร..
การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 
ในระบบนิเวศ พืชเป็นผู้ผลิต ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
 
 
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง : ฌอง แบบติสท์ แวน เฮลมองท์ ศึกษาการเติบโตของต้นหลิว
 
 
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง : โจเซฟ พริสต์ลีย์ พบว่า พืชสีเขียวเปลี่ยนอากาศเสีย กลายเป็นอากาศดี
 
 
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง : แจน อินเก็น ฮูซ, ฌอง ซีนีบิเยร์, แจน อินเก็น ฮูซ
 
   สไลด์ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   สไลด์ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (ต่อ)
   ใบความรู้ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
   ใบความรู้ การค้นคว้าที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (ต่อ)
   แบบทดสอบ การสังเคราะห์ด้วยแสง 1
   แบบทดสอบ การสังเคราะห์ด้วยแสง 2

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer