ค42101
คณิตศาสตร์ ม.5
ลำดับและควา..
การหาพจน์ทั..
ลำดับเลขคณิ..
ลำดับเรขาคณ..
อนุกรมเลขคณ..
อนุกรมเรขาค..
ลำดับและอนุกรม
ลำดับและความหมายของลำดับ
 
จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องลำดับ
 
 
ความหมายและความสัมพันธ์ของลำดับ
 
 
อธิบายการเกิดลำดับของฟังก์ชั่นของลำดับอนันต์
 
 
อธิบายการเขียนพจน์ต่างๆ ของลำดับ
 
   สไลด์เรื่อง ความหมายของลำดับ
   ใบความรู้เรื่อง ความหมายของลำดับ
   ใบความรู้เรื่อง ความหมายของลำดับ
   ใบความรู้เรื่อง ความหมายของลำดับ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer