ค42102
คณิตศาสตร์ ม.5
การสำรวจควา..
การสำรวจความคิดเห็น
การสำรวจความคิดเห็น
 
การสำรวจความคิดเห็น
 
 
วิธีสำรวจความคิดเห็น วิธีเลือกตัวอย่างในการสำรวจ
 
 
วิธีเลือกตัวอย่างในการสำรวจ (แบบชั้นภูมิ แบบหลายขั้น แบบกำหนดโควต้า)
 
   สไลด์ การสำรวจความคิดเห็น
   ใบความรู้ การสำรวจความคิดเห็น
   ใบความรู้ การสำรวจความคิดเห็น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer