ค42202
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
เลขยกกำลังท..
รากที่ n ใน..
เลขยกกำลังท..
ฟังก์ชันเอก..
สมการเอกซ์โ..
แบบฝึกหัด ฟ..
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 
สมบัติของเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม
 
 
ตัวอย่าง เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก
 
 
ตัวอย่าง เลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก (ต่อ)
 
   แบบทดสอบเรื่อง เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer