ส42101
สังคม ม.5
หลักเศรษฐศา..
แขนงของวิชา..
ความสัมพันธ..
การบริหารจั..
การกระจายสิ..
ระบบเศรษฐกิ..
การเงินการธ..
การคลังภาคร..
งบประมาณแผ่..
รายได้ของรั..
เศรษฐศาสตร์ 1
หลักเศรษฐศาสตร์เบื่องต้น
 
ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
 
 
ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
 
 
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ
 
   สไลด์หลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
   ใบความรู้เรื่องหลักเศรษฐศาสตร์ เบื้องต้น
   แบบทดสอบเรื่องหลักเศษรฐศาสตร์เบื่องต้น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer