ส 42102
สังคม ม.5
อริยสัจ 4 ..
การบริหารจิ..
พระไตรปิฎก..
คำศัพท์ทางพ..
พุทธศาสนสุภ..
พุทธสาวก พุ..
ชาวพุทธตัวอ..
ศาสนพิธี ..
มารยาทชาวพุ..
หน้าที่ชาวพ..
พุทธศาสนา (2)
พระไตรปิฎก
 
พระไตรปิฎก แผนผัง ความหมาย ทบทวนการสังคายนาครั้งที่ 1 - 5
 
 
การครองเรือนที่ร้ายและดี 10 ประการ
 
 
ชมวิดีทัศน์ เรื่อง พระพุทธศาสนาในศรีลังกา สรุปบทเรียน
 
   สไลด์ เรื่องพระไตรปิฎก
   ใบความรู้ เรื่องพระไตรปิฎก
   แบบทดสอบ เรื่องพระไตรปิฎก

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer