ท43101
ภาษาไทย ม.6
การฟังและกา..
การพูดโต้แย..
การโน้วน้าว..
การใช้ภาษาใ..
การพูดไม่เป..
การฟังการดูและการพูด
(ภาคเรียนที่ 2)
การฟังและการดูสื่อ
 
การฟังและการดูอย่างมีผลสัมฤทธิ์
 
 
ประเภทและหลักสำคัญในการฟังและการดู
 
   สไลด์ การฟังและการดูสื่อ
   ใบความรู้ การฟังและการดูสื่อ
   แบบทดสอบ การฟังและการดูสื่อ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer