ว40205
ฟิสิกส์ ม.6
ปรากฎการณ์ไ..
การเหนี่ยวน..
แรงระหว่างป..
สนามไฟฟ้า เ..
ศักย์ไฟฟ้าแ..
สนามไฟฟ้าสม..
ตัวเก็บประจ..
การต่อตัวเก..
ไฟฟ้าสถิต
แรงระหว่างประจุไฟฟ้า และกฎของคูลอมบ์
 
ตัวอย่างโจทย์ แรงระหว่างประจุ (ข้อ 1)
 
 
ตัวอย่างโจทย์ แรงระหว่างประจุ (ข้อ 2,3)
 
 
ตัวอย่างโจทย์หาแรงระหว่างประจุ และแรงดึงดูดระหว่างมวล (ข้อ 1)
 
 
ตัวอย่างโจทย์หาแรงระหว่างประจุ และแรงดึงดูดระหว่างมวล (ข้อ 2,3,4)
 
   สไลด์เรื่อง การตรวจสอบประจุไฟฟ้าโดยใช้ electroscpe กฎของคูลอมบ์ และแรงระหว่างประจุไฟฟ้า
   ใบความรู้เรื่อง การตรวจสอบประจุไฟฟ้าโดยใช้ electroscpe กฎของคูลอมบ์ และแรงระหว่างประจุไฟฟ้า
   แบบทดสอบ เรื่อง กฎของคูลอมบ์ แรงระหว่างประจุไฟฟ้า

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer