ไฟฟ้าสถิต ตัวเก็บประจุ ค่าความจุไฟฟ้า พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ
โจทย์เรื่อง การหาประจุไฟฟ้ารวม / ตัวเก็บประจุ แบบแผ่นตัวนำขนาน
โจทย์เรื่อง การหาประจุไฟฟ้ารวม / ตัวเก็บประจุ แบบแผ่นตัวนำขนาน
ความสัมพันธ์ของ ประจุไฟฟ้า (Q) ความต่างศักย์ (V) และความจุไฟฟ้า (C)
ค่าของงาน (พลังงาน) และพลังงานสะสม (U)
ที่มาสูตรของพลังงานในสะสมในตัวประจุ (U) / โจทย์คำนวณ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ