ว40205
ฟิสิกส์ ม.6
ปรากฎการณ์ไ..
การเหนี่ยวน..
แรงระหว่างป..
สนามไฟฟ้า เ..
ศักย์ไฟฟ้าแ..
สนามไฟฟ้าสม..
ตัวเก็บประจ..
การต่อตัวเก..
ไฟฟ้าสถิต
ตัวเก็บประจุ ค่าความจุไฟฟ้า พลังงานที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุ
 
โจทย์เรื่อง การหาประจุไฟฟ้ารวม / ตัวเก็บประจุ แบบแผ่นตัวนำขนาน
 
 
ความสัมพันธ์ของ ประจุไฟฟ้า (Q) ความต่างศักย์ (V) และความจุไฟฟ้า (C)
 
 
ค่าของงาน (พลังงาน) และพลังงานสะสม (U)
 
 
ที่มาสูตรของพลังงานในสะสมในตัวประจุ (U) / โจทย์คำนวณ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ
 
   สไลด์เรื่อง พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ
   ใบความรู้เรื่อง พลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer