ว40205
ฟิสิกส์ ม.6
ปรากฎการณ์ไ..
การเหนี่ยวน..
แรงระหว่างป..
สนามไฟฟ้า เ..
ศักย์ไฟฟ้าแ..
สนามไฟฟ้าสม..
ตัวเก็บประจ..
การต่อตัวเก..
ไฟฟ้าสถิต
ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า
 
ประจุไฟฟ้า และอำนาจทางไฟฟ้า
 
 
ตัวนำและฉนวน / กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า / การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการขัดถู
 
 
การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการสัมผัส
 
   สไลด์เรื่อง ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
   ใบความรู้เรื่อง ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
   ใบความรู้เรื่อง ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
   ใบความรู้เรื่อง ปรากฎการณ์ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้า กฎการอนุรักษ์
   แบบทดสอบ ประจุไฟฟ้า
   แบบทดสอบ ประจุไฟฟ้า
   แบบทดสอบ ประจุไฟฟ้า

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer