ฟิสิกส์ ว40205
ไฟฟ้าสถิต
ประจุไฟฟ้า และอำนาจทางไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้า และอำนาจทางไฟฟ้า
ตัวนำและฉนวน / กฏการอนุรักษ์ประจุไฟฟ้า / การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการขัดถู
การทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนวัตถุ โดยการสัมผัส