ว40205
ฟิสิกส์ ม.6
แม่เหล็กไฟฟ..
การเคลื่อนท..
สนามแม่เหล็..
แรงที่กระทำ..
กระแสไฟฟ้าเ..
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
แม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก ฟลักซ์แม่เหล็ก
 
แม่เหล็กไฟฟ้า ขั้วแม่เหล็ก แรงกระทำระหว่างขั้วแม่เหล็ก
 
 
สนามแม่เหล็ก เส้นแนวแรง ทิศทางสนามแม่เหล็ก จุดสะเทิน
 
 
สนามแม่เหล็กโลก ลมสุริยะ
 
   แบบทดสอบ เรื่อง สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
   แบบทดสอบ เรื่อง การตรวจสอบแรงดูด และแรงผลักของประจุไฟฟ้า

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer