ว 40206
ฟิสิกส์ ม.6
แหล่งกำเนิด..
ตัวต้านทาน ..
การต่อวงจร ..
การต่อวงจร ..
ค่ากำลังไฟฟ..
ค่ากำลังไฟฟ..
แกลแวนอมิเต..
หม้อแปลงไฟฟ..
แบบทดสอบ..
ไฟฟ้ากระแสสลับ
แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ค่ายังผล ค่ามิเตอร์ ค่า rms
 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ จะมีกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอ มีลักษณะเป็นซิมเปิลฮาร์โมนิก
 
 
ค่ายังผล (effective value) เป็นการอ่านค่า i และ v ของไฟฟ้ากระแสสลับ โดยเปรียบเทียบกับไฟฟ้ากระแสตรง
 
 
ค่ามิเตอร์ (meter value) เป็นค่าที่อ่านได้มิเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดค่ายังของ i และ v ของไฟฟ้ากระแสสลับ
 
 
ค่ารากที่สองของกำลังสองเฉลี่ย (rms value) เป็นค่าที่หาได้จากนำค่า i และ v มายกกำลังสอง แล้วหารากที่สอง
 
   สไลด์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
   สไลด์ ค่ามิเตอร์
   ใบความรู้ แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
   ใบความรู้ ค่ามิเตอร์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer