ว 40206
ฟิสิกส์ ม.6
คลื่นแม่เหล..
คุณสมบัติขอ..
การผลิตคลื่..
สเปกตรัมของ..
แบบทดสอบ..
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
 
หม้อแปลงไฟฟ้า / Adapter และตัวอย่างโจทย์
 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์ และทิศของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 
   สไลด์ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
   สไลด์ กระแสเหนี่ยวนำ
   สไลด์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   ใบความรู้ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
   ใบความรู้ กระแสเหนี่ยวนำ
   ใบความรู้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   ใบความรู้ ความเป็นมาและความหมาย ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
   แบบทดสอบ ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer