ฟิสิกส์อะตอม ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการทดลองของฟรังซ์และเฮริตซ์
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ : หลอดความดันต่ำ ที่มีแคโทดปล่อยอิเล็กตรอน และมีขั้วไฟฟ้าบวกเร่งอิเล็กตรอน ไปชนอะตอมปรอท
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ : หลอดความดันต่ำ ที่มีแคโทดปล่อยอิเล็กตรอน และมีขั้วไฟฟ้าบวกเร่งอิเล็กตรอน ไปชนอะตอมปรอท
สรุปผลการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ - พลังงานอะตอมปรอทมีค่าไม่ต่อเนื่อง ช่วยยืนยันทฤษฎีของโบร์