ว 40206
ฟิสิกส์ ม.6
แนวคิดเกี่ย..
แบบจำลองอะต..
วัตถุดำ และ..
ทฤษฎีอะตอมข..
รังสีเอ็กซ์..
แบบทดสอบ..
ฟิสิกส์อะตอม
ทฤษฎีอะตอมของโบร์ และการทดลองของฟรังซ์และเฮริตซ์
 
การทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ : หลอดความดันต่ำ ที่มีแคโทดปล่อยอิเล็กตรอน และมีขั้วไฟฟ้าบวกเร่งอิเล็กตรอน ไปชนอะตอมปรอท
 
 
สรุปผลการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ - พลังงานอะตอมปรอทมีค่าไม่ต่อเนื่อง ช่วยยืนยันทฤษฎีของโบร์
 
   สไลด์ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ อธิบายโครงสร้างอะตอมอื่นๆ ที่คล้ายไฮโดรเจน
   สไลด์ สรุปผลการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ - พลังงานอะตอมปรอทมีค่าไม่ต่อเนื่อง
   ใบความรู้ ทฤษฎีอะตอมของโบร์ อธิบายโครงสร้างอะตอมอื่นๆ ที่คล้ายไฮโดรเจน
   ใบความรู้ สรุปผลการทดลองของฟรังก์และเฮิรตซ์ - พลังงานอะตอมปรอทมีค่าไม่ต่อเนื่อง

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer