ว 40206
ฟิสิกส์ ม.6
แนวคิดเกี่ย..
แบบจำลองอะต..
วัตถุดำ และ..
ทฤษฎีอะตอมข..
รังสีเอ็กซ์..
แบบทดสอบ..
ฟิสิกส์อะตอม
แนวคิดเกี่ยวกับอะตอม ตามทฤษฎีต่างๆ ของนักวิทยาศาสตร์
 
ลักษณะทั่วไปของรังสีแกมมา
 
 
ความเป็นมาและแนวคิดต่างๆ ของฟิสิกส์อะตอม / การค้นพบอิเล็กตรอน
 
 
การทดลองของทอมสัน : หลักการทำงานของอุปกรณ์ทดลองของทอมสัน
 
 
การทดลองของทอมสัน : การเคลื่อนที่ของรังสีแคโทด ในสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็ก
 
   สไลด์ ลักษณะทั่วไปของรังสีแกมมา
   สไลด์ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม
   ใบความรู้ ลักษณะทั่วไปของรังสีแกมมา
   ใบความรู้ แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอม

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer