ว 40206
ฟิสิกส์ ม.6
การค้นพบกัม..
การสลายของธ..
เครื่องแมสส..
ปฏิกริยานิว..
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
การค้นพบกัมมันตรังสี องค์ประกอบของนิวเคียส
 
การค้นพบกัมมันตรังสี / รังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกัมมันตรังสีมี 3 ชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
 
 
สมบัติต่างๆ ของรังสี 3 ชนิดคือ รังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
 
 
รังสีที่ปล่อยมาจากธาตุกัมมันตรังสี เกิดจากการเปลี่ยนสภาพของนิวเคลียส
 
   สไลด์ สมบัติของรังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
   สไลด์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
   สไลด์ รังสีที่ปล่อยมาจากธาตุกัมมันตรังสี
   ใบความรู้ สมบัติของรังสีแอลฟา รังสีบีตา รังสีแกมมา
   ใบความรู้ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
   ใบความรู้ รังสีที่ปล่อยมาจากธาตุกัมมันตรังสี

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer