ท33101
ภาษาไทย ม.3
การถอดคำประ..
การอ่านเร็ว..
การสังเกตคำ..
โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ/ คำสมาสในวรรณคดี
การถอดคำประพันธ์
 
อธิบายการถอดคำประพันธ์ และความหมายของการถอดคำประพันธ์
 
 
หลักการถอดคำประพันธ์
 
 
คำศัพท์ในโคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
 
   การถอดคำประพันธ์
   ใบความรู้ การถอดคำประพันธ์

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer