ค43201
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
การวัดค่ากล..
การวัดค่ากล..
การวัดค่ากล..
การวัดตำแหน..
การวัดตำแหน..
การวัดการกร..
การวัดการกร..
ทบทวนการวิเ..
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล (1)
 
การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
 
 
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D)
 
 
แบบฝึกหัด การหาข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
 
 
แบบฝึกหัด การหาข้อมูล แบบควอไทล์ (Q) แบบเดไซล์ (D) แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (P)
 
   การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยไม่แจกแจงความถี่
   การจัดตำแหน่งที่ของข้อมูล โดยไม่แจกแจงความถี่
   ใบความรู้ที่ 1 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer