ค43201
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
การวัดค่ากล..
การวัดค่ากล..
การวัดค่ากล..
การวัดตำแหน..
การวัดตำแหน..
การวัดการกร..
การวัดการกร..
ทบทวนการวิเ..
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ทบทวนการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
 
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 1-3)
 
 
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 4-6)
 
 
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 7-9)
 
 
โจทย์ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล (ข้อ 10-11)
 
   ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล
   ทบทวนเรื่อง การวัดการกระจายของข้อมูล
   ตัวอย่างแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
   แบบทดสอบเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer