ค43201
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
ค่ามาตรฐาน ..
ค่ามาตรฐาน ..
การแจกแจงปก..
การแจกแจงปก..
การแจกแจงปก..
ทบทวนการแจก..
การแจกแจงปกติ
ค่ามาตรฐาน (1)
 
ความหมายสูตร และข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน
 
 
แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ1,2
 
 
แบบฝึกหัด 2.1 ข้อ3,4
 
 
แบบฝึกหัด การเปลี่ยนค่าของx; ให้เป็นz
 
   ความหมายสูตร และข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน
   ความหมายสูตร และข้อสังเกตเกี่ยวกับค่ามาตรฐาน
   ใบความรู้ที่ 4

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer