ค43201
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
ความสัมพันธ..
ความสัมพันธ..
ความสัมพันธ..
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชั่น ระหว่างข้อมูล
ความสัมพันธ์ เชิงฟังก์ชันของข้อมูล (1)
 
ความหมายของความสัมพันธ์ฟังชันก์
 
 
ความสัมพันธ์เชิงฟังชันของข้อมูล
 
 
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์
 
 
สรุปการกำหนดรูปความสัมพันธ์ (ต่อ)
 
   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน ระหว่างหน่วยข้อมูล/ แผนภาพการกระจาย และรูปความสัมพันธ์
   การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน ระหว่างหน่วยข้อมูล/ แผนภาพการกระจาย และรูปความสัมพันธ์
   ใบความรู้ที่6

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer