ค43202
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
อนุกรมอนันต..
อนุกรมอนันต..
อนุกรมอนันต..
อนุกรมอนันต์
อนุกรมอนันต์
 
อนุกรมจำกัด อนุกรมอนันต์ ผลบวกย่อยของอนุกรม และผลบวกอนุกรมเรขาคณิตและเลขคณิต
 
 
ตัวอย่าง การหาผลบวกย่อยของอนุกรม และการลู่ของอนุกรม
 
 
แบบฝึกหัด1.2ข หน้า44 - 45 (ข้อ 1.1)
 
 
แบบฝึกหัด1.2ข หน้า44 - 45 (ข้อ 1.2 - 1.4)
 
   สไลด์ อนุกรมอนันต์ (ตอนที่ 1)
   ใบความรู้ อนุกรมอนันต์ (ตอนที่ 1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer