ค43202
คณิตศาสตร์เสริม ม.6
การประยุกต์..
การประยุกต์..
การประยุกต์ของอนุพันธ์
การประยุกต์ของอนุพันธ์
 
กราฟของฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด ทฤษฎีบท และนิยามการหาค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุดของฟังก์ชัน
 
 
กราฟและความหมายของจุดวิกฤต ทฤษฎีบทพร้อมตัวอย่าง
 
 
แบบฝึกหัด 2.8 หน้า 140 ข้อ 1.1 - 1.3
 
 
แบบฝึกหัด 2.8 หน้า 140 ข้อ 2
 
   สไลด์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ (ตอนที่ 1)
   ใบความรู้ การประยุกต์ของอนุพันธ์ (ตอนที่ 1)

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer