อ31101
ภาษาอังกฤษ ม.1
การพูดทักทา..
การอ่านและก..
การถามตอบอา..
การถามตอบเก..
การเขียนข้อ..
การถามตอบเก..
การบรรยายบุ..
Personal Identifications
การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
 
ทบทวนการฝึกออกเสียง ชื่อเมืองหลวง ประเทศ และสัญชาติ
 
 
ฟังเทปแล้วตอบคำถามโดยใช้ yes/no question
 
 
แบบฝึกหัดการสนทนาโต้ตอบเรื่องสัญชาติ
 
 
แบบฝึกหัดการใช้ yes/no question
 
   การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ 3
   ใบความรู้ การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ 3
   ใบความรู้ เรื่อง การระบุชื่อ และสัญชาติ
   ใบความรู้ เรื่อง การระบุบุคคล ชื่อ ประเทศ และสัญชาติ
   ใบงาน แบบฝึกหัดการสนทนาโต้ตอบเรื่องสัญชาติ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer