อ31101
ภาษาอังกฤษ ม.1
การพูดทักทา..
การอ่านและก..
การถามตอบอา..
การถามตอบเก..
การเขียนข้อ..
การถามตอบเก..
การบรรยายบุ..
Personal Identifications
การถามตอบเกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
 
ทบทวนเรื่อง Dracula
 
 
ทบทวนการใช้ subject pronoun และ possessive adjective pronoun
 
 
แบบฝึกหัดการใช้ yes/no question
 
 
ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม
 
   ทบทวนการถามตอบ เกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
   ใบความรู้ ทบทวนการถามตอบ เกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
   ใบงาน ทบทวนการถามตอบ เกี่ยวกับประเทศ และสัญชาติ
   ใบงาน เรื่อง Nationalities

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer