อ31101
ภาษาอังกฤษ ม.1
อธิบายห้องต..
การบอกตำแหน..
การใช้ ther..
ทบทวนการใช้..
Home Sweet Home
ทบทวนการใช้ there is, there are และการพูดแนะนำบ้านของตนเอง
 
ทบทวน คำศัพท์เกี่ยวกับ สิ่งของในบ้าน
 
 
ฝึกออกเสียงตามเทป
 
 
แบบฝึกหัดทบทวน There is, There are และการแนะนำบ้านตนเอง
 
   ทบทวนการใช้ there is, there are และการพูดแนะนำบ้านของตนเอง
   ใบความรู้ ทบทวนการใช้ there is, there are และการพูดแนะนำบ้านของตนเอง
   ใบงาน แบบฝึกหัดทบทวน There is, There are และการแนะนำบ้านตนเอง
   ใบงาน เรื่อง Home Sweet Home
   แบบทดสอบ ทบทวนเนื้อหา

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer