อ31101
ภาษาอังกฤษ ม.1
การพูดเกี่ย..
การเขียนเพื..
ทบทวนก่อนสอ..
Abilities
การเขียนเพื่อแสดงความสามารถ และการใช้ can, can’t
 
ฝึกออกเสียง และการใช้ can, can’t
 
 
ดูภาพแล้วตอบคำถาม
 
 
แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องการใช้ can, can’t
 
   การเขียน เพื่อแสดงความสามารถ และการใช้ can, can’t
   ใบความรู้ การเขียน เพื่อแสดงความสามารถ และการใช้ can, can’t
   ใบความรู้ การใช้ can, can’t
   ใบงาน แบบฝึกหัดทบทวน เรื่องการใช้ can, can’t
   แบบทดสอบ การใช้ can, can’t
   แบบทดสอบ การสนทนาเกี่ยวกับความสามารถ
   แบบทดสอบ การใช้ can, can’t เพื่อบอกความสามารถ

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer