ว32101
วิทยาศาสตร์ ม.2
โลกของเรา..
ดิน
หินตะกอน..
หินอัคนี..
หินแปร..
วัฏจักรของห..
เชื้อเพลิงธ..
โลกและการเปลี่ยนแปลง 1
โลกของเรา
 
ทบทวนโครงสร้างภายในของโลก
 
 
ลักษณะของเปลือกโลก วีดีทัศน์รอบรู้ธรณีไทย
 
 
การแบ่งแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่
 
 
การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก
 
   สไลด์เรื่อง โลกของเรา
   ใบความรู้เรื่อง โลกของเรา
   แบบทดสอบเรื่อง กำเนิดโลก
   แบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบของโลก
   แบบทดสอบเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 1
   แบบทดสอบเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก 2
   แบบทดสอบเรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลก

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer