อ31101
ภาษาอังกฤษ ม.1
review 1 บอ..
review 2-3 ..
review 4 Ad..
Review 5 ข้..
ข้อสอบทบทวน..
ทบทวนบทเรียน
review 2-3 Present Simple Tense
 
ทบทวน Present Simple Tense
 
 
Present Progressive Tense
 
 
หลักการเติม -ing หลังคำกริยา
 
 
แบบฝึกหัด Present Progressive/ Preposition of time
 
   Review 3 Present Simple Tense (ต่อ)
   ใบความรู้ Review 3 Present Simple Tense (ต่อ)
   ใบความรู้ Preposition of time
   ใบงาน Present Progressive
   ใบงาน Negative form of Present Progressive Tense

Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer