วีดิทัศน์

  FAQs

  ชุดกิจกรรม
"รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เรียนรู้ ป้องกัน พร้อมรับมือภัยธรรมชาติ 


   เว็บไซต์แนะนำ
 

Thaiword Repository


  Download

 


  User Login
User Name
PasswordMilestone


กิจกรรมในโครงการ

วันที่ กิจกรรม
27 ก.ค. - 4 ส.ค. 2552 การประชุมทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการ “เครือข่ายเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาการใช้สื่อ eDLTV ในการเรียนการสอน”
Download เอกสาร ได้ที่นี่
 กุมภาพันธ์ 2553 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน
เรื่อง การใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ eDLTV โดย ผศ.กัลยา แม้นมินทร์ และคณะ
Download เอกสาร ได้ที่นี่
 27 พ.ย. 2553 ข่าว "การประชุมวิชาการงานวิจัยในชั้นเรียน : การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน" ณ ห้องประชุมสายสุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุชาติเล็งพัฒนา อี-เลิร์นนิ่ง ใช้แท็บแล็ต (Nation Breaking News วันที่ 25 มิถุนายน 2555 เวลา 16.52 น. http://breakingnews.nationchannel.com/)
นำ E-Learning Content ลงแท็บแล็ต (สยามรัฐ วันที่ 25 มิถุนายน 2555 http://www.siamrath.co.th/)


Creative Commons License
โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

Disclaimer