วีดิทัศน์

  FAQs

  ชุดกิจกรรม
"รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ" เรียนรู้ ป้องกัน พร้อมรับมือภัยธรรมชาติ 


   เว็บไซต์แนะนำ
 

Thaiword Repository


  Download

 


  User Login
User Name
Passwordช่วยเหลือ

 • คู่มือการใช้งาน ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฉบับเต็ม pdf word

  การติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  โรงเรียนที่อยู่ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท หรือ (ทสรช.) จะได้รับเครื่องแม่ข่าย (School Server) ไปไช้งานแบบ Off-line ภายในโรงเรียน โดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยจะต้องทำการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนเสียก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้ เนื้อหาในตอนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและการเปิด-ปิด ใช้งานเครื่องแม่ข่ายอย่างถูกต้อง
  - การกำหนดค่าเริ่มต้นของเครื่องแม่ข่าย ระบบ eDLTV pdf
  - อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการติดตั้งระบบ eDLTV pdf
  - การติดตั้งระบบ eDLTV เข้ากับระบบเครือข่าย pdf
  - วิธีเปิดใช้งานระบบ eDLTV และวิธีปิดระบบ pdf

  การติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสื่อบนระบบ eDLTV - ทำไมต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับใช้งานสื่อบนระบบ eDLTV pdf
  - การติดตั้งโปรแกรม Flash Player pdf mp4

  - การติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader
  pdf mp4

  วิธีการใช้งานระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  - การเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ eDLTV
  pdf

  วิธีการใช้งานระบบ eDLTV
  1. การเลือกสาระการเรียนรู้ และ หน่วยการเรียนรู้ pdf
  2. ส่วนประกอบของเนื้อหา ใน 1 คาบ pdf
  3. การปิดเนื้อหาเมื่อสิ้นสุดการรับชม pdf
  4. การกลับสู่สารบัญบทเรียน และกลับสู่หน้าหลัก pdf
  5. การเข้าถึงเนื้อหาผ่านระบบค้นหา (Search) pdf
  6. วิธีส่งข้อมูลรายงานการใช้งานระบบ eDLTV pdf

  ตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละสาระการเรียนรู้ mp4

  - สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  pdf
  - สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ pdf
  - สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ pdf
  - สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ pdf
  - สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม pdf
  - สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา pdf

  รูปแบบการนำไปใช้งานในโรงเรียน mp4

  ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (eDLTV) สามารถนำมาใช้งานได้หลายรูปแบบ ในที่นี้จะแนะนำวิธีการใช้งาน 3 รูปแบบด้วยกันคือ
  - แบบที่ 1 ใช้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (LAN) pdf
  - แบบที่ 2 ใช้จาก Projector pdf
  - แบบที่ 3 ใช้จาก TV out แสดงผลทางโทรทัศน์ pdf

  สำหรับการใช้งานทุกรูปแบบนั้น ทางโรงเรียนต้องเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่าย ระบบ eDLTV เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียนเสียก่อน โดยสามารถอ่านวิธีการติดตั้งได้ในหัวข้อ การติดตั้งระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  FAQs : ปัญหาที่พบบ่อย และวิธีการแก้ปัญหา

  - ไม่สามารถเรียกใช้งานระบบ eDLTV ได้? pdf mp4
  - เปิด Video ไม่ได้ / วีดิทัศน์ไม่เล่น?
  pdf mp4
  - เปิด ใบความรู้ / ใบงาน ไม่ได้?
  pdf mp4
  - เปิดชมสไลด์บรรยายไม่ได้?
  pdf mp4
  - เปิดใช้งานไปสักพักแล้วเครื่องค้าง ระบบค้าง หรือทำงานช้า?
  pdf
  - ถ้าโรงเรียนติดตั้งโปรแกรม GoBack หรือใช้ Undo Card ควรทำอย่างไร? pdf


 • Creative Commons License
  โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV) โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ร่วมกับ NECTEC อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย
  © สงวนลิขสิทธ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ปัจจุบัน โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเจ้าของลิขสิทธิ์ และครูโรงเรียนวังไกลกังวลเจ้าของเนื้อหา

  Disclaimer