Hand Tools เครื่องมือ
รายละเอียด
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
การเขียนบทสนทนาให้สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools)
เครื่องมือที่ใช้ในการทำงาน (Hand Tools) และการใช้ There is, There are
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
47.6 นาที
พระไตรปิฎกและข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก ตอนที่ 1
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
42.53 นาที
Hospitality การต้อนรับ
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
39.23 นาที
Types of Forms
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
50.12 นาที
ชีวิตกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตอนที่ 1
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.2 นาที
โครงงานวิทยาศาสตร์
Dsddoaes
45.43 นาที
การดูแลสุขภาพ
ครูธีระพงษ์ อยู่สุข
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
46.8 นาที
อาชีพของคนไทยตามวิถีพอเพียง
ครูอารุณ นรสีห์
52.12 นาที
ชีวภาพกับสิ่งแวดล้อม
ครูกิติมา สมฤาแสน
47.53 นาที
Can you count?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม