Machine Tools เครื่องมือกล
รายละเอียด
เครื่องมือกล (Machine Tools) และเครื่องมือตั้งกลึง
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
วิดีทัศน์
เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)
เครื่องมือกล (Machine Tools) และเครื่องมือตั้งกลึง
การใช้ be operated by
แนะนำ/ติชม
ความคิดเห็น
--ไม่มีการแสดงความคิดเห็น--
วิดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง
42.24 นาที
Where's the bank, please?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
46.41 นาที
ขยะเพื่อชีวิต
Unknow Author
53.25 นาที
พระพุทธประวัติ
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
0.2 นาที
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย
ว่าที่ ร.อ. ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
45.2 นาที
รอยยิ้มของไทยหัวใจพอเพียง
ครูเพ็ญศรี วงศ์อินธิกุล
41.5 นาที
Office Equipment อุปกรณ์สำนักงาน
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
34.34 นาที
What time is it?
ครูกอบกาญจน์ สุทธิสม
49.47 นาที
พระไตรปิฎกและข้อน่ารู้จากพระไตรปิฎก ตอนที่ 2
ครูชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น
44.32 นาที
สิ่งเสพติด
ครูพงศ์เดช ยอดพยุง
0.2 นาที
ธาตุและตารางธาตุ
ครูยุพดี กาญจนะ