รายงานสถิติ eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ

Chart

 

Pageview : จำนวนการคลิกหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดใน 1 เดือน (หน้า/เดือน)
(นับทุกครั้งที่มีการคลิกเปิดชม, นับทุกหน้า, นับซ้ำ)

Unique Visitors : จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ทั้งหมดใน 1 เดือน (คน/เดือน)
(นับจากจำนวน IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, ไม่ซ้ำกัน)

Visits : จำนวนครั้งที่เข้าชมใน 1 เดือน (ครั้ง/เดือน)
นับจากจำนวนครั้งที่มีการเข้าชมจาก IP Address ของผู้ชมเว็บไซต์, นับซ้ำ)

Average Visits / Day : จำนวนครั้งที่เข้าชมเฉลี่ยต่อวัน (ครั้ง/วัน)
(คำนวนจากจำนวน Visits ในแต่ละเดือน เฉลี่ยเป็นรายวัน)

 

## ข้อมูลจาก truehits + google analytics ##