ภาษาอังกฤษ อ33101
Home sweet home Types of house การอธิบายลักษณะของบ้าน
ลักษณะบ้านทรงไทย
ลักษณะบ้านทรงไทย
อ่านเรื่อง Jim Thompson's house แล้วตอบคำถาม
คำถามจากเรื่อง My best friend's house / คำศัพท์