ภาษาอังกฤษ อ33101
If I have some free time สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูภาพ และอ่านเรื่องเกี่ยวกับหัวหิน แล้วฝึกตั้งคำถาม
ดูภาพ และอ่านเรื่องเกี่ยวกับหัวหิน แล้วฝึกตั้งคำถาม
ฝึกตั้งคำถามจาก สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1
ฝึกตั้งคำถามจาก สถานที่ต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2