ภาษาอังกฤษ อ33101
When in Rome, do as the Romans do คำศัพท์และองค์ประกอบของการสื่อสาร
ทบทวนคำศัพท์ประจำบทเรียน ช่วงที่ 1
ทบทวนคำศัพท์ประจำบทเรียน ช่วงที่ 1
ทบทวนคำศัพท์ประจำบทเรียน ช่วงที่ 2
องค์ประกอบ และช่องทางการสื่อสาร
การสื่อสารทางโทรศัพท์ และบทสนทนา